Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for mai 2009

Nume din 72 de părţi este derivat din Ieşirea 14:19-21. Este format din 72 de „cuvinte” a câte trei litere, alcătuite la rândul lor după următoarea formulă: Primul cuvânt este format din prima literă a versetului 19, ultima literă a versetului 20 şi prima literă a versetului 21. Al doilea cuvânt este format din a doua literă a versetului 19, penultima literă a versetului 20 şi a doua literă a versetului 21. Aşa mai departe de 70 de ori. Legenda spune ca Moise a folosit această formulă pentru a despărţi Marea Roşie; este cu siguranţă foarte veche şi este menţionată în compendiul magic medieval Sefer Raziel.

Read Full Post »

Este Cabala o religie sau este parte dintr-o altă religie? Este religioasă, dar nu este o religie independentă. Este „o tradiţie iudaică a contemplaţiei secretelor divine”, după vorbele profesorului Joseph Dan de la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Cabala a fost adaptată de creştini în Evul Mediu Târziu; simbolurile şi o parte din învăţăturile sale apar în sisteme ezoterice neevreieşti cum ar fi rozicrucianismul, teozofia sau francmasoneria. Ele pot fi găsite chiar şi în sisteme neopăgâne cum ar fi wicca. Deşi majoritatea sistemelor mistice au în comun aspiraţia la unirea extatică cu Dumnezeu şi deşi experienţele practicanţilor lor sunt asemănătoare, ele nu pot fi înţelese pe deplin separat de contextul religios particular. Astfel majoritatea rabinilor cabalişti afirmă că Cabala nu se poate separa de iudaism.

Read Full Post »

Metode de revelare a Sinelui

Ceea ce trebuie să facă aspirantul la revelarea Sinelui pe această cale este să merite revelarea. Pentru aceasta, el trebuie să studieze texte autentice cabalistice (un bărbat trebuie să studieze cel puţin trei ore pe zi, femeia nu neapărat, pentru că se presupune că natura feminină este înclinată spre evoluţie spirituală) şi să muncească mult în interiorul său, prin conştientizare şi iubire. Studiul şi munca îl vor conduce pe aspirant la corectare, ceea ce înseamnă refacerea drumului prin cele cinci lumi subtile, superioare acestei lumi, către Creator şi Lumina acestuia Veşnică. Munca interioară trebuie să vină cu împrejurări potrivite: profesori, cărţi (şi Biblia este considerată carte cabalistică) şi grupul spiritual. Se caută astfel unirea cu Creatorul, care în această tradiţie este una cu Natura, cu legea dragostei.

Cărţile de Cabala autentice, fără explicaţii, sunt la fel de cifrate ca şi textele alchimice. Un neiniţiat nu ar înţelege nimic, doar ar citi o poveste frumoasă, însemnătatea spirituală rămânându-i ascunsă. De menţionat faptul că această tradiţie nu este una religioasă, cum nici Yoga nu este, ci este o ştiinţă şi o metodă care ne ajută să ne schimbăm natura de a dori şi de a primi în natura de a dărui.

Etape pe calea revelării Sinelui în tradiţia Cabala

Prima etapă pe calea spirituală cabalistică este conştientizarea punctului din inimă (se referă la dorinta unica spirituală). De aici încep căutarea şi găsirea tradiţiei potrivite fiinţei respective, care să îi reveleze Adevărul. Noi suntem consideraţi dorinţe de a primi pentru a primi. Prin evoluţie, se ajunge să se depăşească egoismul şi să se transforme dorinţa de a primi în dorinţa de a dărui necondiţionat.  În cele din urmă, se ajunge în starea finala numită Ahava (dragoste), a primi pentru a dărui (a dărui Creatorului).

Există o altă etapă pe calea aceasta: conştientizarea deplină a egoismului din noi. Nu se neagă şi nu se luptă împotriva tendinţelor aşa-zise inferioare ca în alte tradiţii, ci se urmăreşte conştientizarea deplină a tuturor tendinţelor egoiste, până când, în punctul culminant, apare dorinţa de a fi ajutaţi de Creator pentru a depăşi egoismul.

Sinele este calitatea pe care ar trebui să o capete creatura, de a fi asemenea naturii, altruist. Punctul în inimă este caracteristic fiecărei fiinţe umane şi reprezintă însăşi dorinţa de spiritualitate. Trebuie ca fiinţa umană să-şi dezvolte acel punct în inimă către o dorinţă reală de a primi pentru a dărui. Dar nu orice punct din inimă e trezit dintr-odată din cauza dorinţelor de mâncare, sex, bani sau cunoaştere. Etapa următoare este aşadar dezvoltarea punctului din inimă, iar atunci când în inimă nu mai există decât dorinţa spirituală, atunci adeptul este deplin înclinat corectării egoismului, ceea ce corespunde revelării Sinelui.

Dar, se spune că în timpurile noastre nu se poate ajunge la desăvârşire decât prin comuniune cu ceilalţi, prin coştientizarea deplinei interconectări între toţi şi a sufletului comun. Există patru etape de la trezirea punctului în inimă până la deplina lui dezvoltare:

1. Dubla ascundere;
2. Ascunderea;
3. Revelaţia;
4. Dubla revelaţie.

Viziunea asupra realitaţii prin prisma Sinelui revelat

În primul rând, dispare iluzia, manifestare a conştiinţei caracteristică tuturor tradiţiilor spirituale comentate în această lucrare. Şi se percepe interconectarea şi faptul că tot ceea ce există în viaţa exterioară oglindeşte de fapt interiorul. Înţelepciunea Cabala nu este interesată într-atât de aspectele percepţiilor paranormale, ci de trăirea iubirii universale şi a fraternităţii încă din etapele anterioare revelarii Sinelui.

Etape ulterioare revelării Sinelui

Se presupune că Sinele individual nu se poate revela decât prin lucru în grup şi în mod deplin atunci când toţi oamenii vor atinge acest nivel spiritual. Există profesori de Cabala eliberaţi de egoism, se spune, însă în 230 de ani se spune că întreaga umanitate va trăi şi în lumea aceasta şi în cea spirituală, va depăşi bariera care se interpune între lumea noastră şi cea spirituală.

Trebuie însă parcursă scara spirituală, adică prin libera alegere să ne întorcem către Lumina Supremă a Creatorului, la stadiul în care am fost creaţi dintru început şi să lucrăm la trezirea conştiinţei celorlalţi, pentru că planul Creaţiei nu poate fi terminat decât atunci cand fiecare persoană de pe acest Pământ va atinge cel mai înalt nivel spiritual şi astfel toată umanitatea să se unească într-un singur suflet corectat independent, care este numit în cărţile sacre ale Cabalei Adam ha Rishon.

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: