Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for iunie 2009

Israel este o ţară care, în 60 de ani de existenţă, a reuşit să se poziţioneze pe hartă ca trend setter (impunerea unei linii de conduită, de modă, de idei; această expresie este asociată cu ideea de modernism şi actualitate). Din Israel sosesc astăzi în Europa ideile de modă, bijuterii, produse cosmetice şi make-up. Bijuteriile realizate de designeri israelieni cunosc un mare succes în Europa, dar mai ales în România.

Linia de bijuterii Thea Haimovitz are ca semn distinctiv semnele ebraice אלד (elad), uniune de litere din testamentul Cabala, a căror semnificaţie şi înşiruire reprezintă protejarea şi respingerea energiilor şi forţelor negative.

Bijuteriile Thea sunt hand-made, din argint 925, sunt personalizate, în care fiecare amănunt este purtător de noroc şi aducător de energie pozitivă. Linia de bijuterii Thea va debuta în România cu bijuterii din perle naturale şi argint, uimitoare prin originalitate, fineţe şi naturaleţe, dar în acelaşi timp moderne şi îndrăzneţe.

Despre Cabala

Cabala este o tradiţie veche, născută acum 5,770 de ani. Termenul „Cabala” derivă din cuvântul ebraic Kabbalah, care înseamnă primire, receptare. De fapt, limba ebraică, considerată una din limbile sacre, a fost dezvoltată în mod special de către şi pentru cabalişti, pentru a-i ajuta să comunice chestiuni spirituale. Accesul larg la esoterismul Cabalei este realizat abia în Evul Mediu prin Cartea lui Zohar. În viziunea cabalistului Baal HaSulam, însemnătatea vieţii este „revelarea Dumnezeirii Sale către creaturile sale în această lume”. Deci, mai mult decăt în orice tradiţie, în Cabala, care este mult mai abstractă şi mai cifrată, revelarea Sinelui este o chestiune de dăruire din partea Divinităţii către om, atunci când acesta s-a corectat, iar omul e cel care primeşte, datorită trezirii fiinţei prin studierea înţelepciunii Cabala.

Sinele în Cabala este chiar Dumnezeu manifestat în om, şi are un corespondent în inima spirituală. Trezirea punctului din inimă şi apoi împlinirea completă a acestui punct până la desăvârşire, este scopul pe calea spirituală a Cabalei.

Reducerea egoului, o cale de a-ţi găsi scop în viaţă, o raţiune de a crede în ceva mai mare decât propria-ţi persoană, o cale de a reduce haosul în lume şi în propria-ţi viaţă ar putea fi câteva dintre motivele pentru care multe personalităţi îşi declară fascinaţia pentru Cabala, cum ar fi: Madonna, Britney Spears, Demi Moore, Ashton Kutcher, Victoria Beckham, Paris Hilton, Elizabeth Taylor sau Barbra Streisand.

Read Full Post »

Literele ebraice

Alfabetele latin, grec şi ebraic sunt strâns înrudite şi au o origine comună. Similaritatea este evidentă dacă comparăm numele primelor litere în tabelul de mai jos. Numele latineşti sunt literele însele iar numele greceşti sunt transliterări elenizate ale celor ebraice. Numele ebraice sunt cele care au înţeles, în sensul că sunt bazate pe cuvinte ebraice comune.

Latină: a b c d
Greacă: alfa beta gama delta
Ebraică: aleph bet ghimel dalet

Ebraica este un limbaj teologic şi litere sale exprimă un raport cu Creatorul. Ele sunt împărţite în trei grupuri de câte nouă litere şi fiecare grup este de zece ori „mai puternic” decât cel de dinaintea sa. Mesajele conţinute în cele trei grupuri sunt despre: Creaţia ca proces de gândire, apoi manifestarea gândirii, urmată de Marea Manifestare sau Manifestarea Finală, obiectivul iniţial al Marelui Plan.

Creaţia ca proces de gândire
alef

(taur)

Principiul dual, în mintea creatorului atotputernic, înţelept şi înţelegător, o imagine a tot ceea ce există şi tot ceea ce nu există, pozitivul şi negativul, viaţa şi moartea.
bet

(casă, cort)

Simbolul tuturor habitatelor şi a tot ceea ce conţine lucruri.
ghimel

(picior)

Activitatea sau mişcarea existenţei sau nonexistenţei conţinute şi limitate. Este alef şi bet.
dalet

(uşă)

Arhetipul existenţei fizice. Prototipul conceptual al exitenţei fizice. „Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine se va mântui.” (Ioan 10:9)
hei

(braţe)

Principiul sau conceptul vieţii universale. Principiul aflat la baza creaţiei. Braţele cuprind şi leagă, ca într-un legământ.
vav

(par)

Este arhetipul substanţelor fertilizatoare necesare creaţiei.
zain

(sapă)

Actul fertilizator încheiat. Urmează creaţia.
het

(perete)

Incinta tuturor energiilor cosmice neevoluate (cum e mintea sau conştiinţa). „Precum omul crede în inima sa, aşa şi este.
tet

(coş)

Simbolul energiei feminine iniţiale. Dă naştere creaţiei.
Creaţia fizică şi spirituală
iud

(mână)

Opusul lui alef, care reprezintă conceptele schimbătoare, jud simbolizează ceea ce există într-o stare stabilă, continuitatea.
kaf

(palmă)

Arhetipul, prototipul a ceea ce receptează sau conţine.
lamed

(toiag)

Principiul legăturii conştiente. De exemplu, este toiagul cu cârlig al păstorului.
mem

(apă)

Arhetipul principiului creator matern.
nun

(sămânţă)

Arhetipul tuturor existenţelor individuale. Toate formele fizice de viaţă provin dintr-o sămânţă. Toată viaţa spirituală se naşte printr-o concepţie spirituală.
sameh

(protecţie)

Arhetipul fertilităţii feminine, ovulul protector.
ain

(ochi)

Principiul iluminator al actului creaţiei, atât al vieţii fizice cât şi al vieţii spirituale.
pei

(gură)

Deschiderea din care vine toată energia cosmică neevoluată.
ţadik

(latură)

Simbolul feminităţii. Latura feminină (tradusă greşit prin „coastă”) a fost luată bărbatului lăsându-l doar cu latura masculină.
Manifestarea Finală
kuf

(orizont)

Starea exaltată a lui alef. Sfârşitul morţii şi al negativului. Litera ebraică antică simbolizează soarele tăind linia orizontului. Soarele apune morţii şi răsare vieţii.
reiş

(cap)

Arhetipul a ceea ce conţine. Capul care a fost ridicat spre a conţine cunoştinţa deplină.
şin

(dinţi)

Faţa luminoasă, plină de bucurie, pace şi spirit, face ca dinţii să se vadă.
tav

(semn)

Copiile tuturor existenţelor cosmice, asemănătoare Tatălui lor.
kaf-final

(palmă)

Împlinirea finală a existenţei individuale conform concepţiei iniţiale.
mem-final

(apă)

Starea cosmică a fertilităţii umane, atăt în corp cât şi în minte. Tatăl ca Creator al vieţii eterne. Omun androgin devine creator cosmic.
nun-final

(sămânţă)

Jocul dintre energiile cosmice ducând la creaţie.
pei-final

(gură)

Pei (80) şi het (8) făurind veşnic viitorul.
ţadik-final

(latură)

Forţa eternă sau arhetipul feminităţii ca parte a creaţiei. Bărbaţul şi femeia se nasc din nou ca fii în manifestarea finală. Cele două laturi ale omului rămân separate ca fii egali.

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: